two boys reading a book
Photo by Victoria Borodinova on Pexels.com

Mere rolige elever med de 10 hv’er

Måske har du elever, der ikke kan honorere kravene.

Måske har du elever, der sejler lidt rundt i timerne.

Virker frustrerede, hvileløse elle konfliktsøgende.

Der er ingen easy fix.

Men du kan betragte det som en invitation til at forstå, at du må gøre noget anderledes. Være mere tydelig. Vælge en anden struktur eller give flere alternativer.

Du kan spørge dig selv:

“Hvornår fungerer eleven?”

“Hvor er der sprækker af lys af succes?”

En måde at hjælpe dine elever på er at besvare de 10 hv’er. Du behøver ikke besvare alle for hver opgave. Det bliver selvfølgelig for meget.

Men skab nogle strukturer i klassen, så de fx ved hvordan man søger hjælp, hvor længe de skal arbejde, og hvad man gør når man er færdig.

Her får du de 10 hv’er:

 1. Hvad skal jeg lave?
  (indhold)
 2. Hvorfor skal jeg lave det?
  (mening)
 3. Hvordan skal jeg lave det?
  (metode)
 4. Hvor skal jeg lave det?
  (placering)
 5. Hvornår skal jeg lave det?
  (tidspunkt)
 6. Hvor længe skal jeg lave det?
  (tidshorisont)
 7. Hvem skal jeg lave det med?
  (personer)
 8. Hvor meget skal jeg lave?
  (mængde)
 9. Hvem kan jeg få hjælp af?
  (person)
 10. Hvad skal jeg lave bagefter?
  (indhold)