Hvad er det 21. århundredes kompetencer? De fire K’er.

Der bliver talt rigtig meget om 21st century skills, 21st century teaching -på dansk det 21. århundredes kompetencer, læring i det 21. århundrede.

Men hvad dækker disse begreber over? Fortæller det om, hvad skolen skal gøre, hvad eleverne i skolen skal kunne eller om samfundets opbygning i fremtiden?

Svaret er ja!
Begrebet 21. århundredes kompetencer dækker bredt, da fremtiden, skolens opgave og elevernes kompetencer naturligt hænger sammen. Når viden og information er tilgængelig lynhurtigt, er det at besidde viden i sig selv ikke en vej til succes.

Vi kan tydeligt se, at der opstår flere og flere jobs, som vi ikke kendte for 30 år siden. Eleverne i folkeskolen vil stadigvæk uddanne sig til brandmænd, læger og skolelærer, men der vil være i højere grad være jobs, som først bliver skabt i det, der står en elev med en god ide. De uddanner sig altså ikke kun til at udfylde jobs, men i lige så høj grad til at skabe jobs.

Dias1

Der findes mange tolkninger og fremstilling af de kompetencer organisationer, sammenslutninger og skoler mener hører til det 21. århundrede. De kredser alle om de samme ord og forskellen er ofte blot en måde at kategorisere elementerne på.
Nedenstående “kompetencer i det 21. århundrede” er med udgangspunkt i www.p21.org.

Her vil jeg tage fat i en fjerdedel af det samlede billede:

De fire K’er -Reflektions- og innovationskompetencer

Disse fire områder er tydeligt med til at vise, at det 21. århundredes kompetencer handler om mere end at besidde viden. “De fire K’er” er kompetencer, vi altid har haft og udnyttet, men et forøget fokus på netop disse  i folkeskolen, vil være med til at skabe større differentiering og forberede eleverne på det, der kræves efter skolen.

 1. Kreativitet
  -at skabe og innovere, være iderig, opfindsom, lære af erfaringer, udvise originalitet
 2. Kollaboration
  -at samarbejde, deltage ligeværdigt i processer, have ansvarlighed, være åben
 3. Kritisk tænkning
  -at forholde sig til verden, være problemløsende, analysere, evaluere, stille opklarende spørgsmål
 4. Kommunikation
  -lytte, udtrykke ideer, bruge forskellige platforme, bruge forskellige udtryk

Jeg synes, at det må være klart, at styrkelse af de fire områder i folkeskolen kræver en forandret lærer, et forandret lokale og en forandret tilgang til læring.
På stolerækker foran et kateder er der ikke meget plads til at samarbejde, udtænke spændende ideer, arbejde projektrelateret eller udtrykke sig kreativt.

Hent inspiration til den fysiske indretning af det 21. århundredes klasseværelse her og se et af mine tidligere lokaler, der er under udvikling her.

Jeg hjælper med implementering af det 21. århundredes kompetencer i den daglige undervisning. Bare send mig en mail på josefine@edu21.dk og se mere op workshops på www.josefinejackeiby.dk

Læs hvordan jeg udvikler kompetencerne med mine elever