Her får du min ultimative guide: Lav en Kahoot!

Jeg har delt guiden op i:

 1. Hvad er Kahoot?
 2. Hvordan laver jeg en Kahoot?
 3. Hvad skal jeg bruge Kahoot til?
 4. Bonus, tips og avancerede muligheder.

Hvad er Kahoot?

Kahoot er en online quiz, hvor man ser spørgsmålene og svarmulighederne på en tavle og svarer med sin device. Det er altså multiple choice.

kahoot
Spørgsmålet vises kun på tavlen.

Producenten (dig eller eleverne) kan selv indtaste spørgsmål og svarmuligheder -eller finde en quiz, som en anden har delt.

Spillerne kan kun vælge de forudindtastede muligheder. De kan altså ikke svare med tekst, men blot trykke på knapper.

guide cahoot
Efter spørgsmålet vises svarmulighederne med hver sin farvekode.

 

Pst! Vil du lave undersøgelser og quiz, hvor spillerne selv kan svare med tekst, så skal du have fat i Socrative

 

Lav kahoot
Elevernes devices viser valgmulighederne som knapper på skærmen

Her er en kort oversigt over forløbet med en Kahoot:

  1. Du eller eleverne laver en quiz på Kahoot.com (eller bruger en, der ligger i arkivet)

 

  1. I starter quizen på smartboardet

 

  1. Eleverne logger ind på kahoot.it på deres mobil, tablet eller computer med koden fra smartboardet

 

  1. Eleverne indtaster et spillernavn/deres eget navn.

 

  1. Du eller eleverne styrer quizen fra smartboardet, hvor spørgsmålene vises

 

  1. Eleverne svarer via deres device

 

  1. Det rigtige svar vises på smartboardet

 

 1. Point og stillingen vises på smartboardet.

 

 

Hvordan laver jeg en Kahoot?

Gå til  Kahoot.com.

Der er fire muligheder, når du starter en Kahoot.

 

lav kahoot

 

 • Quiz
 • Diskussion
 • Jumble (sæt i rækkefølge)
 • Survey (spørgeundersøgelse)

Der er egentlig ikke så stor forskel på quiz, Diskussion og spørgeundersøgelse. Det er samme program og samme fremgangsmåde. Der er en lille forskel i udførelsen/begrænsninger/muligheder.

Jumble er den eneste, der skiller sig ud, og kan bruges lidt anderledes.

lav kahoot

Quiz: Er du i tvivl, så vælg denne. Typisk den type de fleste vælger og bruger. Her er spørgsmål og svar.
Du kan stille lige så mange spørgsmål du vil, og svarene kan være forkerte eller rigtige. Du kan selv bestemme, hvor mange svarmuligheder der er, og du kan selv vælge, hvor mange rigtige og forkerte der er.
Der gives point for at svare rigtigt og svare hurtigt.

Diskussion: Her kan du kun stille ÉT spørgsmål. Du kan selv vælge hvor mange svarmuligheder, der skal være. Svarmulighederne er ikke rigtig eller forkert. Du kan vælge at vise en video fra Youtube, som skal sætte gang i diskussionen. Tanken er altså at brugerne samtaler og diskuterer ud fra spørgsmålet.

Undersøgelse: Minder meget om de to øvrige. Her er spørgsmål med svarmuligheder, men der er ikke rigtigt og forkert, og der gives ikke point.

Jumble: Her skal svarene sættes i rækkefølge. Det kan være efter hvem der er født først, har har være præsident længst, eller en fødevares indhold af protein.

For alle fire muligheder gælder, at der efter hvert spørgsmål vises søjler over hvordan spillerne har svaret.

Her er et eksempel fra en af de elevproducerede quiz:

lav kahoot
Det rigtige svar markeres, når tiden er gået.

 

Du kan indstille tiden for hvert spørgmål. Altså hvor lang tid spillerne skal have til at svare?

Hvis alle har svaret, kan man godt slutte et spørgsmål før tiden er gået.

Der kan spilles Kahoot på alle devices. Computer, telefon eller tablet.

Kahoot
Spil Kahoot fra alle devices.

 

Og så lige et godt tip:

Giv din Kahoot et navn med et godt tag i -og bed dine elever om det samme.

Fx at jeres Kahoots altid hedder noget med 3A4MUS -eller hvad der nu giver mening for jer. Har I allerede et klassehashtag fra fx Instagram, bruger I selvfølgelig det.

Så er det nemt at søge jeres Kahoots frem igen.

 

Hvad skal jeg bruge Kahoot til?

Der er uanede mængder af muligheder og ideer. Her får du de muligheder, jeg bruger mest:

Elevquiz

Først og fremmest synes jeg, du skal bruge Kahoot til at eleverne laver en quiz i forbindelse med de læringsmål de har. At de laver en quiz over det emne, de netop har arbejdet med.

Elevproduktionen er guld værd og en super evalueringsform. Lad eleverne spille quizen med kammeraterne.

Lærerquiz

Det er også oplagt, at du som lærer laver en quiz, hvor du synliggører overfor eleverne, hvad de skal kunne. Det kan være opstart til et emne, eller det kan være mere traditionelt som afslutning og evaluering. Jeg garanterer, at de er engagerede så snart der er tale om spilbaseret læring.

Jeg  er selv helt vild med at spille med -og vinde!

Kahoot quiz
Man kan jo være heldig at banke eleverne i deres egen quiz.

 

Tjek ud

Et lille “tjek ud” i slutningen af en time er en fin opsamling. Du kan fx stille tre korte spørgmål i tilknytning til timen -eller få en elev til  at skrive dem.

Forældremøde

Det kan være en rigtig nem og gode måde at stikke en finger i jorden. Hvad mener vi om ditten? Hvordan skal forholde os til datten.

Har har vi taget pulsen på forældrenes stemning og følelse af deres barns trivsel:

Lav kahoot forældremøde

 

Bonus, tips og avancerede muligheder

Her får du en samling af ekstra viden, som dog ikke er nødvendig for at komme i gang.

Resultater

Der er mulighed for at se alle resultater af de afspillede quiz. Hvis du vil “tjekke” elevers svar skal du huske, at de skal hedde deres eget navn, så du ved hvem, der er hvem.

Resultaterne vises i et Exel-ark.

lav kahoot quiz

Ghost-mode

Du kan spille den samme quiz igen og sammenligne resultaterne fra sidste gang. Det hedder ghost-mode. Altså kan eleverne se, om de kan slå deres eget resultat fra sidst. Super i forhold til at de i højere grad måler sig mod sig selv, og ikke de andre.

Du vælger ghost-mode under resultater -det lille spøgelse.

Søge på færdiglavede Kahoots

Husk tippet fra tidligere om at få dine elever til at bruge et klassetag. Ja, gerne et tag for hele skolen, så man også kan finde kollegaers.

Det kan fx være noget med årstallet klassen startede i skole, skolens forkortelse eller et anden unik kombi af ord og tal.

Du kan søge på alle stikord. Du kan også bruge + og – hvis du vil medtage bestemte ord og udelukke andre.

Medier

Du kan tilføje billeder og Youtubevideoer til din Kahoot. Prøv! Og bring en helt ny dimension ind i quizen.

FAQ

Der er en super FAQ på Kahoot, tjek den ud, og få svar på alt det, jeg ikke har dækket.

 

Og så er der bare tilbage at sige: Have fun og husk at lege!

IMG_0897