http://www.uvm.dk/Den-nye-folkeskole/Udvikling-af-undervisning-og-laering/Ro-og-klasseledelse

Ro og klasseledelse

Hvordan skaber man en god klasse? En klasse med meget arbejdsro og god stemning? Altså ikke en stille klasse, men en klasse, der er optaget af emnet, der arbejder, diskuterer og er motiverede.

Det gør man med en god portion bevidst klasseledelse. Det gør man, ved at være meget klar over sin rolle som lærer, at have klare strukturer, være meget positiv og have gode relationer til eleverne.

Undervisningsministeriet har haft en ekspertgruppe til at samle praksiserfaringer med teoretiske undersøgelser. Du kan læse mere om deres arbejde her.

Ekpertgruppens arbejde er mundet ud i en lille publikation med klare og enkle anbefalinger. Læs fx om opstart af timer, afslutning af timer, når nogen kommer for sent, irritation og vrede.
Det er ikke nødvendigvis den hellige gral og svaret på alle udfordringer, man står i som lærer, men jeg tror, det kan være en fin inspiration for mange.
Personligt synes jeg altid, at det er dejligt at blive “holdt på sporet” og blive bekræftet i, at det jeg gør, er der også andre, der ser som effektivit.

Læs anbefalingerne her.

Iøvrigt synes jeg, at det er vigtigt at pointere, at jeg ikke arbejder efter at få ro.

Jeg arbejder efter at have elever, der:

  • er er glade for at gå i skole
  • ved hvad de skal
  • får løbende feedback
  • har indsigt i og forsåelse for deres læring
  • er motiverede