Matematik med perler

Matematik med perler

At tælle I indskolingen er det at kunne tælle og have talkendskab helt fundamentalt. Fælles mål lyder: Eleven kan anvende naturlige...