Digital didaktik

Få input til hvordan du griber det digitale arbejde an.

Guide til børn på nettet

Hvordan støtter og udvikler vi børn, når det gælder deres færden på nettet? Samarbejdet mellem forældre og skole er afgørende for elevernes udvikling. Jeg tror både skole og forældre nogle gange kan glemm...

SAMR -en model for digital læring

Jeg er optaget af, hvordan vi kan bruge det digitale til at skabe læring. Jeg er også optaget af at komme videre end bare at bruge SmartBoardet som en hvilken som helst anden grøn tavle. Eller iPaden som et ...