Matematik

Lær positionssystemet

Positionssytemet er ret grundlæggende for at blive god til matematik og have nemt ved at regne. I min undervisning arbejder jeg meget med elevorienteret undervisning. Eleverne er aktive og i gang den største...

Daglig matematik -talkendskab

Hvordan udvikler man elevernes talkendskab støt hver dag? Uden timer af forberedelse? Jeg har indført "Dagens tal" i min 2. klasse. Det er en lille opgave, man kan bruge i starten af hver time. Lad en ternin...