Grafisk facilitering

Brug grafisk facilitering til at synliggøre mål og læring.

Grafisk facilitering

Jeg har længe været optaget af fysisk at synliggøre, hvad vi arbejder med i klassen. Jeg har tænkt, at æstetikken og symbolikken i grafiske oversigter har været afgørende for elevernes indsigt i vores arbejde ...