Evaluering af læringsmål -fokus på arbejdsindsats

Kender du, at du giver tydelige læringsmål til eleverne, men de alligevel ikke laver noget?

Du fortæller tydeligt, hvad de skal, og de vurderer deres læring, men alligevel er eleverne ikke aktive?

Eleverne når et mål, men de reflekterer ikke over HVORFOR eller HVORDAN.

Det har mit team af læringsvejvisere været optaget af. Vi har talt om, at evaluering af læringsmål kræver, at vi også kigger på elevernes indsats.
Præsentation1
Derfor har vi udvalgt fem refleksionsspørgsmål, du kan lade eleverne gennemgå.

Åben som pdf i nyt vindue her

Vi har været optaget af hvordan elevernes indsats spiller ind på opnåelse af læringsmålene.
Refleksion og evaluering  er effektivt, hvis det ikke kun foregår på læringsmål/produkt.

Evaluering kan foregå på tre områder:

  1. Proces
    Plan, strategi, disposition
  2. Indsats
    Engagement, koncentration, opmærksomhed
  3. Produkt
    Læringsmål, opgaver og slutprodukt

IMG_7849

Hvordan reflekterer dine elever over proces, indsats og produkt?

Læs mere om feedback her.