Online-emneuger for 6.-7. klasse

Emneuger -online!

Kan man lave online emneuger?

Kan det lade sig gøre at eleverne laver andet end træningsopgaver på grammatip.com og matemamatikfessor.dk, når de har nødundervisning hjemme?

Jeg har sat mig for at finde ud af det!

Derfor har jeg nu sammen med Alinea planlagt tre GRATIS emneuger, der dækker:

 • Dansk
 • Billedkunst
 • Matematik
 • H/D
 • Naturfag
 • Idræt

Emneugerne kommer til at foregå i uge 17, 18 og 19.

Hver dag kl. 9 laver vi en LIVE introduktion til dagens emne.

Samtidigt ligger dagens aktiviteter klar på Alineas portal.

Din plan

 1. Aftal i klassens team, at I kører online emneuger i uge 17, 18, 19.
 2. Skriv til eleverne at de skal se med på sofaskolen.dk hver dag kl. 9.
 3. Sæt evt. eleverne sammen i par/grupper, der skal dele dagens opgave med hinanden
 4. Lav en plan for hvornår klassens lærere mødes med eleverne. Og hvilke lærere, der ser med på hvilke lives, for at kunne hjælpe. Se eksempel på elevernes dagsplan her under.
 5. Opret en Skoletube-kanal, som eleverne afleverer i, så I har klassens produkter samlet. De må også MEGET gerne aflevere i Sofatube. Der er vejledning i materialet. Så kan vi vise produkterne live kl. 13.00-13.15.
 6. Det er en god ide med en mappe i jeres almindelige drev (Google/Microsoft). Der kan eleverne fx arbejde sammen i et tekstdokument.

Elevernes dagsplan uge 17, 18, 19

 • 9.00-9.30: Live-intro på Sofaskolen.dk
 • 9.30-10.30: Arbejde
 • 10.30-12.00: Arbejde og hjælp og spørgetid i klassens virtuelle rum
 • 12.00-13.00: Uploade produkt, frokost, frikvarter
 • 13.00-13.15: Live-feedback og opsamling på Sofaskolen.dk
 • 13.30-14.00: Fælles klassemøde i klassens virtuelle rum

Uge 17 -dansk og billedkunst

Her skal eleverne arbejde med novellegenren og ende med at bygge en novelle i 3D i CoSpaces Edu.

CoSpaces er et fantastisk program, der ligger i Skoletube.dk. Vi lærer elever at bruge programmet.

OBS: ALLE har gratis adgang til Skoletube med et unilogin under coronakrisen.

Har du ikke adgang normalt skal du bare tilmelde hele skolen her: https://laerit.dk/proev-skoletube/

COSPACES EDU

Et udvalg af de spændende gæster i uge 17:

Mette Finderup: Forfatter

Mie Nørgaard: Grafisk facilitator

Uge 18 -Matematik og H/D

Her skal eleverne arbejde med kreativ kodning og designprocessen. Vi lærer eleverne at kode i Scratch i tæt samarbejde med Codingclass.

Se forløbet her.

Læs mere om uge 18 og samarbejdet her.

 

coding class sofaskole

Uge 19 – Naturfag og Idræt

I den her uge kommer der masser af bevægelse og udeliv. Eleverne skal arbejde med kroppen og små forsøg. Der skal måles, løbes, hoppes og testes.

Vi arbejder med den naturvidenskabelige metode og undersøger hypotesen, indsamler data og laver konklusioner.

 

Kort intro af alle tre uger

Se videoen her: