Online-emneuger for 6.-7. klasse

Emneuger -online!

Kan man lave online emneuger?

Kan det lade sig gøre at eleverne laver andet end træningsopgaver på grammatip.com og matemamatikfessor.dk, når de har nødundervisning hjemme?

Jeg har sat mig for at finde ud af det!

Derfor har jeg nu sammen med Alinea planlagt tre GRATIS emneuger, der dækker:

 • Dansk
 • Billedkunst
 • Matematik
 • H/D
 • Naturfag
 • Idræt

Emneugerne kommer til at foregå i uge 17, 18 og 19.

Hver dag kl. 9 laver vi en LIVE introduktion til dagens emne.

Samtidigt ligger dagens aktiviteter klar på Alineas portal.

Din plan

 1. Aftal i klassens team, at I kører online emneuger i uge 17, 18, 19.
 2. Skriv til eleverne at de skal se med på sofaskolen.dk hver dag kl. 9.
 3. Sæt evt. eleverne sammen i par/grupper, der skal dele dagens opgave med hinanden
 4. Lav en plan for hvornår klassens lærere mødes med eleverne. Og hvilke lærere, der ser med på hvilke lives, for at kunne hjælpe. Se eksempel på elevernes dagsplan her under.
 5. Opret en Skoletube-kanal, som eleverne afleverer i, så I har klassens produkter samlet. De må også MEGET gerne aflevere i Sofatube. Der er vejledning i materialet. Så kan vi vise produkterne live kl. 13.00-13.15.
 6. Det er en god ide med en mappe i jeres almindelige drev (Google/Microsoft). Der kan eleverne fx arbejde sammen i et tekstdokument.

Elevernes dagsplan uge 17, 18, 19

 • 9.00-9.30: Live-intro på Sofaskolen.dk
 • 9.30-10.30: Arbejde
 • 10.30-12.00: Arbejde og hjælp og spørgetid i klassens virtuelle rum
 • 12.00-13.00: Uploade produkt, frokost, frikvarter
 • 13.00-13.15: Live-feedback og opsamling på Sofaskolen.dk
 • 13.30-14.00: Fælles klassemøde i klassens virtuelle rum