Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab om grænser

I denne uge har vi arbejdet med Uge Sex.

Min klasse har haft brug for at arbejde med grænser og trivsel, da de har udfordret og overskredet hinandens grænser med ord og slag/skub, når der ikke er voksne til stede.

Det er en meget almindelig oplevelse. Når elever rammer 4. klasse skal de til selv at styre deres samvær. Hvem bestemmer, sætter grænser, holder god tone, styrer deres opførsel, når de lige pludselig har meget mere alenetide? Når de pludselig går i klub, selv går hjem fra skole og leger alene uden voksenstyring. Man kan ikke forvente, at fordi børn kan være sammen på en god måde med voksne til stede, at de så kan overføre det til tiden uden en voksne. Hierakiet ændrer sig, når der ikke en voksen til stede.

Desuden er der forskel på at være styret af en voksen til en hænsigtsmæssig adfærd og til selv at have udviklet handlekompetencer.

I denne uge arbejder vi meget bevidst med handlekompetencer i forhold til grænser og trivsel.

Lige nu har vi ikke fokus på grænser og handlemuligheder i forhold til seksuelle overgreb (som også er ekstremt vigtigt), men er koncentreret om samspillet mellem eleverne i klassen.

Jeg har taget udgangspunkt i disse forenklede fælles mål:

✅ Eleven kan respektere egne og andres personlige grænser

✅ Eleven har viden om (mobning og) trivsel

✅ Eleven kan vurdere, hvad der fremmer (sundhed og) trivsel på skolen

✅ Eleven har viden om, hvad der fremmer (sundhed og) trivsel

Jeg har sat de dele i parentes, som jeg ikke har fokus på i denne omgang.

Det gav sig udslag i disse læringsmål/tegn på læring.

Egne mål grænser kopiHent den som pdf: Egne mål grænser Egne mål trivsel kopi

Hent den som pdf: Egne mål trivsel

Materialet fra Sex & Samfund er så gennemarbejdet, så det kan jeg virkelig anbefale.

min krop mine grænser
Fra materialet om grænser fra Sex & samfund

Materialer er både fagligt, pædagogisk og didaktisk velfunderet. Der bliver brugt mange arbejdsformer. Undervisningen er elevcentreret og der er indtænkt bevægelse i flere øvelser.

Jeg kan også anbefale, at du “shopper rundt” i materialerne fra de forskellige år, så du kan tilpasse det præcis til dine elever.

Der har været disse temaer:

2015: Sammen om sundhed og trivsel (0.-10.)
2014: Grænser (0.-9.)
2013: Familier (2.-9.)
2012: Køn betyder noget (4.-9.)
2011: At være sig selv (6.-10.)
2010: Din krop – dit valg – dit liv (6.-10.)

Udover temaet er der et grundmaterialer, som dækker over følgende områder:

0.-3. klasse:Skærmbillede 2015-01-25 kl. 22.16.04

4.-6. klasse:Skærmbillede 2015-01-25 kl. 22.15.49

7.-9. klasse:Uge sex
Trivselsdelen fra teamet  i år kombineret med teamet fra sidste år om grænser var naturligt nok det, der passede bedst til min klasse og de udvalgte fælles mål.

Aktivitetsplanen så således ud:

Aktivitetsplan_grænser_trivsel_1 Aktivitetsplan_grænser_trivsel_2Hent den i pdf her: Aktivitetsplan_grænser_trivsel

Tiderne kan varieres rigtig meget afhængig af hvor meget man taler, hvor lang tid

Padlet er en rigtig fin kollaborativ opslagstavle, som også ligger under Skoletube.

Eleverne fik til opgave at skrive, hvad de gerne ville arbejde med i ugens løb.

Det er tydeligt at se, at de er optagede at trivsel og grænser -og at der samtidigt er nogle af dem, der synes, at der også skal være plads til selve seksualundervisningen.

Alt materialet hentes på UgeSex.

Link til film med Anders: http://www.migogminkrop.dk/film/graenser/?id=38067&vimeo=34288959

Link til film med Mikkel: http://www.kroppelop.dk/tv/graenser/?id=38080&vimeo=81721428

Arbejdsarket til Giv en – få en: Giv en få enGiv en få en kopi

Arbejdsark til tre ideer: Tre tiltag

Tre tiltag

Og sådan så det ud i klassen:

Trivsel klassen Trvsel uge sex

Rigtig god fornøjelse!