Så har min vej endelig krydset Ugeskemarevolutionen

Hver gang jeg støder på noget nyt, bliver jeg forundret over hvor meget genialt, nytænkende og iderigt, der findes der ude. Hvor længe, der har eksisteret alternativer til den måde jeg selv gik i skole på. Og hvor lidt jeg egentlig hørte om det på seminariet.
Jeg har efterhånden lært at vende blikket mod udlandet, hvor markedet er større og ideerne derfor kommer mere ud.

Men… Vi kan også hjemme i DK!

Ugeskemarevolutionen er et bud på “en folkeskole med overskud til alle”.

Tankerne minder meget om Daily Five. Ideen er at børnene arbejder med noget individuelt, og at de selv vælger. Det giver langt større ansvarlighed og motivation, og det styrker deres selvdisciplin.

Her kan I se et skema fra en lærer, der kører med konceptet.

Mange vil nok blive skræmte af at lave et skema for hele ugen med de aktiviteter og opgaver, som eleverne kan vælge. Vi er så vant til fagopdelte dage. Men man kan sagtens tage elementer fra ugeskemarevolutionen (eller Daily Five) og tilføje til sin undervisning.

Dagens fem valg
Da jeg selv gik i gang, startede jeg i det små med at lave valg i 60 minutter. Eleverne skulle ved timens start tage to valg ud af omkring fem.

 

Det der for mig er afgørende i forhold til mere velkendt værkstedsarbejde eller gruppearbejde er, at eleverne også trænes på et metaplan.
Som lærer, skal man lære dem at lære. Man kan ikke tage for givet, at de ved, hvordan de arbejder godt. At de ved, hvor de skal sidde, med hvem de skal arbejde osv.
Man er nødt til at samtale om alt det, man vil have dem til, modellere det, vise det, træne det og evaluere det. Gevinsten kommer i sidste ende med elever, som er enormt selvkørende -og en lærer, der har tid til at lave fokusgrupper med få elever eller evaluere en-til-en.

 

Se hvordan du kan bruge ugeskema til en fagdag her