Matematik -sådan!

Matematik med perler

Matematik med perler

At tælle I indskolingen er det at kunne tælle og have talkendskab helt fundamentalt. Fælles mål lyder: ...

Indretning af klasserum

Skab relationer

Det digitale klasserum

Grafisk facilitering

Innovation