fokusark elevens læring mål feed forward feed back

Evaluering med fokusark

Jeg har lavet et hurtigt udkast til et fokusark. Afhængig af hvor meget dit fag fylder, kan eleverne udfylde arket efter et forløb, hver uge eller hver time.

Du kan også bruge det til inspiration og lave dit eget.

Jeg vil helt klart lave et mere enkelt til yngre elever eller mindre omfangsrige fag.

Sådan udfylder eleverne arket

Det er vigtigt, at eleverne ikke tvinges til at skrive lange notater. De må lave små tegn, tegninger og stikord. Eller alternativt lave arket mundtligt. Det er refleksionen, der er vigtig, ikke skriftligheden.

De tre øverste felter udfyldes i starten af timen, de nederste seks efter timen.

Det er vigtigt, at det er elevens egen opfattelse. Så hvis eleven synes det hele var nemt, og du ved at eleven har lavet mange fejl, så skal du ikke blande dig i udfyldelse af arket. Det er klart, at du i næste time, skal hjælpe med at få de faglige misforståelser på plads.