Om Edu21

Stifter af Edu21 er Josefine Jack Eiby, lærer fra Øster Farimagsgades Skole.

579903_10151210961551228_1526271473_n kopiJeg brænder for nærværende læring, digital kreativitet og det inkluderende læringsmiljø.
Jeg har siden 2014 samlet ideer, inspiration og praksis her på edu21.dk.

Edu21 er kort for Education21. Altså læring i det 21. århundrede.

Hvilke kompetencer skal børn udvikle i skolen i det 21. århundrede?

“Når eleverne, samfundet og vores tilgang til viden er forandret, må skolen og lærerne også forandre sig”-Josefine Jack Eiby.

Skolen har ændret kerneopgave fra at dele viden til at skabe læring. Nu er lærerne ikke længere i den særlige position, hvor de er i besiddelse af en mængde unik viden, de skal give  videre. Nu kan instruktioner findes nemmere og hurtigere på nettet. Hvad er så lærernes opgave?

“Lærerne skal skabe rammerne for udvikling, motivation, samarbejde og kreativitet” -Josefine Jack Eiby.

Edu21 er skabt som en platform, der samler inspiration og erfaring til alle lærere i det 21. århundrede.

Min dagligdag 18/19

Jeg underviser primært i indskolingen og mellemtrinnet og er for tiden klasselærer for en 2. klasse, som jeg underviser i matematik, n/t, billedkunst og uu.

Jeg har stor vægt på IKT, relationer og aktivitetscentreret og elevledet undervisning.

Jeg er tilknyttet skolens kompetencecenter for inkluderende læringsmiljø og ressourcecenter som læringsvejviser og leder af skolens FabLab (fabrikationslaboratorie).

Workshops, sparring og oplæg

Fire dage om ugen er jeg ansat på skolen. Hver mandag er dedikeret til Edu21.

Om mandagen kan jeg bookes til at komme ud til jer og få sat skub i læringen i det 21. århundrede. Mine workshops og oplæg tager alle udgangspunkt i praksis og deltagernes egne ideer. Jeg kommer med engagement og motivation og får sammen med deltagerne vendt læringen på hovedet og sat skub i inspirerende ideer og tiltag.

Se mere her.

Sideløbende interesser

Jeg er rollemodel og ambassadør for DigiPippi.

Jeg er Microsoft Innovative Educator Expert.

Jeg har tidligere deltaget i IT-rådgivningsgruppen 2.0.

Uddannelse

læring i det 21 århundrede

Jeg er uddannet meningsdanner på Tænketankens Ceveas meningsdanneruddannelse.

Jeg er uddannet læringsvejviser.

CV

Se mit cv her.

GemGem

GemGem