Om Edu21

Stifter af Edu21 er Josefine Jack Eiby, lærer fra Øster Farimagsgades Skole gennem 14 år.

579903_10151210961551228_1526271473_n kopiJeg brænder for nærværende læring, digital kreativitet og det inkluderende læringsmiljø.
Jeg har siden 2014 samlet ideer, inspiration og praksis her på edu21.dk.

Edu21 er kort for Education21. Altså læring i det 21. århundrede.

Hvilke kompetencer skal børn udvikle i skolen i det 21. århundrede?

“Når eleverne, samfundet og vores tilgang til viden er forandret, må skolen og lærerne også forandre sig”-Josefine Jack Eiby.

Skolen har ændret kerneopgave fra at dele viden til at skabe læring. Nu er lærerne ikke længere i den særlige position, hvor de er i besiddelse af en mængde unik viden, de skal give  videre. Nu kan instruktioner findes nemmere og hurtigere på nettet. Hvad er så lærernes opgave?

“Lærerne skal skabe rammerne for udvikling, motivation, samarbejde og kreativitet” -Josefine Jack Eiby.

Edu21 er skabt som en platform, der samler inspiration og erfaring til alle lærere i det 21. århundrede.

Min dagligdag 19/20

Jeg er tidligere folkeskolelærer gennem 14 år og underviser nu på en særlig tilrettelagt ungdomsuddanelse.

Jeg har primært undervist i indskolingen og mellemtrinnet og har senest været klasselærer for en 2. klasse med fagene matematik, n/t, billedkunst og uu i 18/19.

Jeg har stor vægt på IKT, relationer og aktivitetscentreret og elevledet undervisning.

Jeg har været tilknyttet skolens kompetencecenter for inkluderende læringsmiljø og ressourcecenter som læringsvejviser og leder af skolens FabLab (fabrikationslaboratorie).

Workshops, sparring og oplæg

Jeg bookes til at komme ud til jer og få sat skub i læringen i det 21. århundrede. Mine workshops og oplæg tager alle udgangspunkt i praksis og deltagernes egne ideer. Jeg kommer med engagement og motivation og får sammen med deltagerne vendt læringen på hovedet og sat skub i inspirerende ideer og tiltag.

Se mere her.

Jeg indgår også i længere sparringsforløb om digital kreativitet, implementering af Office365 og opbyggning af vejledere.

Sideløbende interesser

Jeg er rollemodel og ambassadør for DigiPippi.

Jeg er Microsoft Innovative Educator Expert.

Jeg har tidligere deltaget i IT-rådgivningsgruppen 2.0.

Uddannelse

læring i det 21 århundrede

Jeg er uddannet meningsdanner på Tænketankens Ceveas meningsdanneruddannelse.

Jeg er uddannet læringsvejviser.

CV

Se min LinkedIn-profil her.

GemGem

GemGem