Jeg er meget optaget af elevcentreret læring. At organisere undervisning, så det ikke er læreren og overdragelse af viden, der er i fokus, men eleverne. Eleverne med deres forhåndsviden, motivation, engagement og indsigt i, hvad de selv kan.

Her er en indsigt i hvordan, det kan se ud:

I min 4. klasse arbejder eleverne selvstændigt meget af tiden.

Vi har øvet os meget på at blive selvstændige, og jeg har i mine instruktioner fulgt de ti trin fra DailyFive.

IMG_8757Jeg præsenterer klassen for forskellige aktiviteter en efter en. Så træner vi, hvordan man udfører hver aktivitet. Hvad man skal have fokus på, hvad man skal bruge og hvordan, man arbejder. Lige for tiden har vi fem valg. Her til højre kan I se den oversigt, vi har hængende i klassen.

Man kan vælge:

  1. Læse selv
  2. Skriveworkshop
  3. DanskDirekte
  4. Ordarbejde
  5. Grammatip.com

Skriveworkshop og ordarbejde har krævet lidt forberedelse af materiale. De øvrige aktiviteter kører selv.

Se mere om skriveworkshop her.

Her er et eksempel på en opgave i ordarbejde: ordbingo

 

Inspiration, til at lade eleverne arbejde selvstændigt, kan også hentes i ugeskemarevolutionen, som jeg også er stor fan af.