Elevn viser sin metode

Eksempel på regnemetoder med læringsmål

I forbindelse med demostrationsskoleprojektet om digitalisering af læringsmål havde jeg inden påske en observation.

Den observation får du her, så du kan få et godt indblik i hvordan en matematiktime kan foregå i min 2. klasse.

Observation:

I begyndelsen af modulet er der en konflikt mellem to drenge, som Josefine (J) og drengene udreder. Eleverne har også en del spørgsmål om den delvise solformørkelse, der finder sted i løbet af modulet.

Eleverne sidder på gulvtæppet foran den aktive tavle. J præsenterer det første punkt af tre, som udgør dagens program. I løbet af iscenesættelsen, der varer ca. 15 min., skriver hun løbende tre punkter på tavlen og ind imellem tilføjer hun noter til punkterne.

Først fortæller J, at klassen skal arbejde med minus. Eleverne skal bruge tavlen, og de skal bruge deres matematikhæfte.

 

Fra iscenesættelsen:

J: Kan I huske den første side i matematikbogen? Hvorfor var det, at vi skulle arbejde med den?

E: For at øve forskellige metoder til minus.

J: Ja, hvorfor er det vigtigt, at øve forskellige metoder til minus?

E: Måske hjælper én metode på et regnestykke. Og en anden metode på et andet regnestykke. Det kan være forskellige metoder, som er nemmest.

J: Hvilke metoder bruger I?

E: Jeg bruger tit hjernemetoden. Men jeg kan også bruge tælletavle, og jeg kan tælle op.

J: Hvornår er tællemetoden ikke god. Kan I give et eksempel?

E: 100-294

J: (skriver på tavlen) Åh, der er noget særligt ved det stykke. Hvorfor?

E: Det giver minus.

E: Det bliver mindre end 0.

E: 100-294=-194.

(J giver et eksempel på en subtraktionssituation, der giver et resultat mindre end 0)

J: Andet eksempel?

E: 324-248

J: Hvorfor?

E: Der er rigtig meget til forskel.

J: Er der så nogen, der kan give et eksempel, hvor det er godt at tælle op?

E: 185-190

J: ?

E: Det bliver også til minus.

E: 185-170

J: Ja, Måske tæller jeg op 1 ad gangen. Måske 5 ad gangen.

E: Det giver 15.

 

Dagens program:

  • Regne minus (6-7 stykker på tavlen). J: I skal skrive i jeres hæfte og tænke over, hvilken metode, I vil bruge.
  • I skal filme jeres metode. J: I vælger selv et stykke.
  • Målpil. J: Til sidst i dag skal I arbejde med målpilen.

 

Stykkerne eleverne skal regne:

Ikke-navngivet

Brudstykker fra elevernes arbejde:

En pige regner stykket 131-27 med støtte fra J og med brug af base 10.

  • Hun lægger en 100-plade, tre 10´er-stænger og 1 ener for at repræsentere 131.
  • Eleven tager to 10´er-stænger væk.
  • Veksler en 10´er stang til 10 enere (siger mens hun veksler, at der vil blive 4 enere tilbage).
  • Hun kender resultatet, før hun har taget de sidste 7 enere væk (104).

Fra en elevs arbejde:

stykker

Eleverne bruger generelt forskellige – mere eller mindre abstrakte – metoder til subtraktion. Fra brug af konkrete materialer (centicubes og base 10) til metoder med støtte i illustrationer og taltavle til metoder, der bygger på hovedregning.

matematik_Fotor

Sidst i timen skal eleverne selvevaluere sig selv på målpilen. Det giver anledning til en del usikkerhed blandt eleverne – både hvad angår det tekniske og det faglige. Mange elever har brug for at få forklaret, vist og få læst op. Alle får dog (tilsyneladende) evalueret sin grad af målopfyldelse på ca. 10 min.

Klassen arbejder normalt med ”Målbarometre”, hvor eleverne (med forskellige farver) med mellemrum evaluerer sine fremskridt i forhold til mål, der hvert er repræsenteret som et barometer:

Eksempel:

mål