Sådan bruger du Sofaskolen

Flere af jer vil gerne bruge Sofaskolen, men ved ikke helt hvordan. Det vil jeg gerne komme med et bud på.

Fra døde portalforløb til sjov undervisning

Det, jeg synes er helt unikt, er, at Sofaskolen er en hjælp til dig, der linker til en opgave på en portal. Og det er jo den mulighed de fleste har for tiden.

Mange forløb i portalerne er lavet til en klasse og til at strække sig over længere tid.

Alle forløbene i Sofaskolen.dk er lavet til et par timer og alle formuleringer er ændret, så der ikke står noget om sidemakker.

Vi gør opgaven på portalen mere levende, sjov og inspirerende med den indledende video live kl. 9. Vi sætter forløbet i den ramme, du normalt ville gøre i klassen.

Vi vil gerne hjælpe eleverne med at få mere undervisning og mindre stakke af lektier.

Vi gør det i studiet, som du selv kan gøre med din klasse, men vi har muligheden for at skrue det lidt op. Det vil sige, at inspirationsoplægget kan indeholde en gæst.

Det er trods alt nemmere at få Per Vers til at komme til tusindvis af elever end til 28.

Undervisningen i starten af timen er den, der giver eleverne lyst og mod til at gå i gang med opgaverne. Det er en helt afgørende rammesætning

Sofaskolen.dk er ikke meget træningsopgaver. Det er fine forløb med brug af mange kompetencer. Det er den undervisning, der normalt foregår mange klassen. Det er altså aktiviteter, der sætter mere end én færdighed i spil.

Din ugeplan med Sofaskolen

Du kan bruge Sofaskolen på din ugeplan, som en del af undervisningen og som den brik, der dækker det, du selv har svært ved at give eleverne.

Vi har altså:
👉 valgt nogle forløb ud med stor differentiering

👉 omskrevet forløbene til at fungere hjemme

👉 en liveudsendelse hver dag kl. 9, der lægger op til forløbet

👉 en generel feedback på opgaverne kl. 13

For mange lærere er det svært at være online med klassen hver dag på samme tidspunkt.

Vi kan lave den faste samling kl. 9 og kl. 13 og I kan mødes/samle op, når det passer i familielivet.

Mit forslag er at I kan brug det til at supplere jeres ugeplan/undervisning.

En dagsplan kunne se sådan ud:

  • Kl. 8.30: Tjek ind med din klasse. Giv eleverne dagens makker, de skal ringe til og høre om hvilken opgave de vælger. Kan være på tekst eller video
  • Kl. 9: Se Sofaskolen
  • Kl. 10-12: Stå til rådighed med hjælp i passende omfang
  • Kl. 12-13: Kig på elevernes produkter
  • Kl. 13: Eleverne ser Sofaskolens feedback
  • Kl. 13.30: Tjek ind med eleverne. Giv noget overordnet feedback.

I kan hver dag eller et par gange om ugen supplere mere en opgave i fx engelsk, historie, n/t eller kristendom

Generelt er lektiemængden lidt for høj for mange elever, så min oplevelse er et forløb fra Sofaskolen krydret med en lille anden faglighed er passende.