Teamsamarbejde FØR skoleåret

Sætter I tid af til det dybe teamsamarbejde?

Altså der, hvor I ikke bare slukker ildebrænde, men der, hvor I udvikler, planlægger, tænker visioner, pædagogik, initiativer og ambitioner.

De fleste har en eller to forberedelsesuger i uge 26 og 31. Må jeg anbefale, at du sætter tid af til fundamentet. At I sammen i teamet tager en grundig snak om hvordan, eleverne skal lære. Hvordan I skaber fundamentet for at fælles mål, årsplaner og forløb overhovedet kan gennemføres?

Selv har jeg arbejdet med tre trin:

 1. Teamet tager en refleksionssnak og formulerer visioner
 2. Teamet formulerer principper for teamsamarbejde
 3. Teamet fortæller eleverne deres vision

 

 

Trin 1: Teamet tager en refleksionssnak

Her er målet at tune sig ind på hinanden. Hvad tænker vi om god læring. Hvad er vi optagede af. Tag evt. udgangspunkt i disse refleksionsspørgsmål:

 

refleksion

 

Mangler du endnu mere inspiration, så tjek denne post, hvor jeg kommer med ideer til hvordan, du kan stille spørgsmål til jeres strukturer, indretning, rutiner, arbejdsvaner og organisering. Der er også masser af billedeinspiration.

 

Inspiration til undervisningen

 

 

Da jeg lavede øvelsen formulerede vi sætninger som dette:

tanker ved skolestart

 

 

 

Trin 2: Teamet formulerer principper for teamsamarbejde

Der kan være mange principper for teamsamarbejdet. Måske har ledelsen, udviklingsgruppen eller lærerværelset fælles formuleret nogle fokuspunkter. Måske laver I jeres egne.

Vi formulerede på sidste år disse (højtflyvende?) principper for lærerværelset som helhed:

 1. Tydelig ledelsesmæssig retning for team og opfølgning på resultater
 2. Teams samarbejder om opstilling af faglige mål og følger op på læringsudbytte
 3. Skolens team samarbejde om forberedelse, gennemførsel og evaluering af undervisningen
 4. Teams er et professionelt rum for fagdidaktisk udvikling
 5. Teams gør brug af og udvikler kompetencer og ressourcer på tværs af fag og klasser
 6. Pædagoger og lærere samarbejder i skolens team om elevernes faglige udvikling

Vi gennemgik dem i teamet og vurderede for hvert punkt om vi var i mål, på vej eller ikke startet endnu.

Det kan også være noget meget, meget mere lavpraktisk:

 1. Vi holder teammøde tirsdag i lige uger
 2. Man må gerne skrive til forældre på teamets vegne
 3. Vi sender en kort intrabesked til hinanden, når vi har brug for sparring

 

Trin 3: Teamet fortæller eleverne deres vision

Se det her punkt! Det er SÅ vigtigt, og næsten det vigtigste. Det er også det vi glemmer for ofte. Vi lægger en masse planer, men deler dem ikke med eleverne.

Sat på spidsen planlægger vi fx, at eleverne hver morgen skal sige “god morgen”, men vi fortæller dem ikke, at det er målet. Og så er det jo svært at nå i mål.

Jeg formulerede et lille skriv som udgangspunkt for min snak med klassen sidste skoleår. Jeg holdt altså en tale for dem med udgangspunkt i disse noter:

Klassen ser nok lidt anderledes ud, der kommer til at foregår nogle lidt anderledes ting. Vi kommer til at gøre tingene på en lidt anden måde i år.
I kommer til at EJE jeres læring og få kontrollen for klassen.
I tager fælles ansvar for at skifte mellem aktiviteter, hente bærbare, rydde op, hjælpe hinanden med problemer, så dagen foregår så smooth som muligt!
Vi vil gøre vores bedste for at give jer den hjælp, I har brug for. Vi vil give jer energi, retning og viden, så I kan lykkes med at lede klassen.
Det er hele klassens ansvar, det er ikke bare et par ledere i klassen, der skal “styre klassen”. Vi skal deles om arbejdet. Hjælpe hinanden.
Lige som sidste år bruger vi ikke så meget tid ved tavlen, men mere tid mellem jer. Observere og give feed back og feed forward.

Det kræver, at I bliver gode lyttere. Hører instruktioner nøje og arbejder sammen og hjælper hinanden med at få løst opgaverne.

Aktiv lederskab vs passivt lederskab. Begge dele kan bruges er vigtigt.
Udvikling. Personlig forbedring fremfor standpunkt. Testresultat.
I skal samarbejde fordi to hjerner er bedre end en. Fordi I får chancen for at få feed back og opdage at NOGET er galt. Frem for ALT er galt til sidst. I kan kombinere kompetencer, ressourcer og viden og tackle mere komplekse udfordringer.

 

Læs mere om mine visioner for et elevledet klasse

 
 

Yderligere om udvikling

Og når vi nu taler om udvikling i teams, så må du også lære noget af en kirke! Nemlig Brosons kirke på Nørrebro:

At udvikle folkeskolen 2015 – Noget om en kirke