Få et elevledet klasserum

Et elevledet klasserum

Jeg har et elevledet klasserum

Det har jeg, fordi jeg fokuserer på, at eleverne får opbygget kompetencer til selv at træffe valg og være ledende i deres læring. Jeg centrerer dagen omkring eleverne, deres aktiviteter og deres beslutninger. Jeg får dem til at være bag rattet, så de ikke bare møder op og  er en brik i et puslespil.

Det lyder jo meget flot, men hvad vil det mere konkret sige? Og hvad har jeg gjort?

 

En vision

Uanset om du arbejder for at få et elevledet klasserum, et kærligt klasserum, et respektfyldt klasserum eller et roligt klasserum, kan du bruge de tips jeg kommer med i dette indlæg.

Det er vigtigt at starte med en tydelig vision, hvis du gerne vil ændre på din hverdag. Formuler et par bullits om hvad, der er vigtigt for dig/teamet.

Og så det vigtigste: Du kan ikke gå ind i klassen med en vision, der er hemmelig for hovedpersonerne: eleverne. Hvis du vil have eleverne til at ændre noget, må du få dem til at kende planen og målet.

Fortæl dem din vision!

Sådan lød det i korte uddrag, da jeg præsenterede min vision for eleverne:

 

Ps.: Ideen med “stilledag” er ikke at jeg ikke siger “hej”, men at eleverne leder timerne. Jeg laver planen.

 

7 tips til at arbejde for din vision

 1. Du må dele din vision med eleverne
 2. Du må synliggøre din vision
 3. Du må få eleverne til at ville din vision.
 4. Du må få eleverne til at have værktøjerne til at arbejde for din vision
 5. Du må dyrke din vision hver dag
 6. Du må få eleverne til at sætte deres egne ord på visionen
 7. Du må rose og anerkende for arbejdet med visionen

 

I dette blogindlæg viser jeg hvordan jeg har grebet punkt 1 og 2 an. De øvrige punkter må følge i kommende indlæg.

Min vision

Her er hvad jeg formulerede:

 

Klassen som helhed

 • Eleverne drager omsorg for hinanden, guider respektfuldt, når der er brug for det.
 • Eleverne deltager aktivt og tager initiativer -og viser at de sætter pris på det, der foregår.
 • Eleverne er stolte af deres arbejde, arbejder med forbedringer og bruger deres kammerater i processen.
 • Skift mellem aktiviteter foregår som smurt.
 • Rutiner kører som smurt (fx uddeling af papir, opgaver, mad, mælk) Eleverne er ansvarlige og effektive.
 • Dukseopgaver kører helt af sig selv uden lærerindblanding med ansvarlige og effektive elever. Alle elever kan se klassens behov for oprydning/ordning osv.
 • Lærerne irettesætter ikke så meget. Eleverne holder øje med deres egen opførsel og hjælper og guider hinanden med respekt.
 • Klassen er et trygt sted at være. Eleverne sørger for at alle elever i klassen har lige ret til at lære
 • Både elever og lærer bruger det fysiske rum og møbler som det er mest praktisk og justerer så det optimerer læring. Altså rykker på borde og stole.

 

Når der arbejdes

 • Eleverne bidrager med at forklare deres  forståelse til kammeraterne
 • Eleverne sørger for at alle kan komme til orde i en gruppe
 • Eleverne arbejder sammen på kryds og tværs og er vant til at arbejde med mange forskellige
 • Eleverne ved de selv har ansvaret for succes i en arbejdsproces
 • Alle elever er engagerede i en aktivitet/opgave.
 • Eleverne kender målet med aktiviteterne.
 • Eleverne kender succeskriterierne for opgaverne og har måske været med til at formulere dem.
 • Eleverne bruger løbende den feed back og feed forward de får fra klassekammerater og lærer
 • Eleverne kigger på og vurderer løbende deres arbejde og indsats.

 

Arbejdet udmundede i dette visionskort:

Vision stræber efter

 

 

 

Og dette fokusordkort:

vision for klasse

 

Min vision udmøntede sig konkret i projektet Karma i Klassen.

 

Til det formulerede jeg min vision til at hænge synligt i klassen:

karma i klassen

 

Efter alt arbejdet med at formulere hvad jeg gerne ville fulgte alt det praktiske. Nemlig at dyrke kompetencerne. Støtte eleverne i deres proces. Det skal der nok følge flere blogindlæg om.

For det er selvfølgelig ikke bare nok at sige: “Velkommen til et fedt klasselokale”. Der skal også arbejde til.

velkommen karma