Stopur til smartboardet

Som en del af det at sætte tydelige læringsmål for eleverne er det vigtigt, at eleverne også får et afgrænset tidsrum til en opgave -hvad enten det er at lytte på en instruktion, arbejde individuelt eller i samarbejde.

For de mindre elever er tidsfornemmelsen en udfordring, som dog nemt kan løses med et visuelt stopur. “Nu skal I lytte koncentreret i tre minutter”. DET kan de fleste, fordi de ved, at efter de tre minutter kan de gå i gang.

Timer timer er et ret kendt og meget fint visuelt ur. Det fås både i fysiske udgaver, til iPads/mobil og til computer (smartboard).
Time timer koster penge.

Ønsker du en gratis løsning er Classroom Timers fra www.online-stopwatch.com en ret god løsning. Der kan du vælge mellem forskellige nedtællingsure. En visuel skive, et lys der brænder ned eller en bombe, der antændes. Skærmbillede 2014-08-30 kl. 15.03.56

Måske vil du tage tid på børnene, hvor længe de er om at pakke sammen eller hvor hurtige, de er til at være stille. Så er der også en traditionel timer.

De fleste voksne kan sætte sig ind i hvor frustrerende det må være at være til et oplæg, man ikke ved hvornår slutter, deltage i et møde som ikke tidsafgrænset eller skulle løse en opgave i et tidsrum man ikke kender.
Sådan har mange elever det HVER dag. Væn dig til at sætte tid på ALLE opgaver, programmer, instruktioner, klassesamtaler osv. Du får nogle meget motiverede, koncentrerede og deltagende elever som resultat. Især for elever med opmærksomhedsforstyrrelser er det meget effektivt, ja faktisk en nødvendighed.