Inklusion og differentiering

Workshop online med Josefine Jack Eiby.

Tirsdag 13/4 kl. 14.30-16.30.

Slides

Program

14.30-14.40: Velkomst og program

14.40-14.50: Break out rooms, 2 og 2: Tale mindre

14.50-15.05: Josefine om but why, selvstændige elever og valgfrihed

15.05-15.15: Break out rooms, grupper:
Hvad kan dine elever enkelt komme til at gøre selv, opgaver, aktiviteter, faste valg?
Hvad skal de træne for at kunne selv?

15.15-15.30: Josefine om undersøgelser, forskellig målopfyldelse og inkluderende tankegang

15.30-15.45: Pause
Find en ting omkring dig, der viser hvad du er optaget af ift. differentiering

15.45-15.50: Josefine om forskellige opgaver, forskelligt materiale og vores egen uvidenhed

15.50-16.10: Break out rooms, grupper:
5 min: Et minut til hver: “Hvad er jeg optaget af?” Vis den ting du har fundet i pausen.
5 min: Et minut til hver: “Hvornår er differentiering lykkes i min klasse?”
10 min: Samtale og fælles refleksion: “Hvilke tiltag kan vi enkelt indføre ift. differentiering?”
Del jeres tanker, ideer og stil spørgsmål til de andre. Hvad har du fx af erfaringer at tilføje?

16.10-16.20: Mikrofonen rundt
Del jeres tanker, ideer og stil spørgsmål til de andre.

16.20-16.27: Afslutning
1) En pointe fra i dag
2) En ting du har lyst til at gøre (det nemmeste eller det sjoveste)

16.27-16.30: Farvel og tak for i dag.

Et par tips til den gode online workshop:

Læs mere: